دارایی

صندوق سرمایه گذاری کشاورزی استرالیا قادر است فرصتهای تجاری کشاورزی با کیفیت مطابق با نیازهای مشتری را فراهم آورد.

 

تجارت محصولات کشاورزی

صندوق سرمایه گذاری کشاورزی استرالیا آماده همکاری در فرصت های سرمایه گذاری توسعه کسب و کارهای کشاورزی در زمینه های متعددی شامل غلات، بازرگانی، روغن ها، لبنیات، آبزی پروری و .... می باشد.

 

تحقیق

صندوق سرمایه گذاری کشاورزی استرالیا می تواند سرمایه گذاری تخصصی در جنبه های زیادی از تحقیق و توسعه کشاورزی شامل اصلاح نباتات، قرنطینه ضد سرطان و خشکی زمین را تسهیل نماید

 

تجربه ما، مزیت شما

صندوق سرمایه گذاری کشاورزی استرالیا از یک تیم متخصص با سابقه فراوان در کشاورزی تشکیل شده است. تیم ما می تواند سرمایه گذاران کشاورزی را با دامنه وسیعی از زمینه های کلیدی پیوند بزند. این زمینه ها شامل:

تسهیل دسترسی به پروژه های سودمند کشاورزی 

مدیریت سرمایه گذاری 

تسهیل اخذ اقامت دائم استرالیا 

یافتن منابع زمین و برآورد نیازمندی های قانونی 

مذاکره خرید 

امور مالی و حسابرسی 

مدیریت اجاره 

مدیریت عملیات 

ارائه خدمات مشاوره کشاورزی و سرمایه گذاری 

فراهم سازی امکان اخذ و انتقال دانش فنی کشاورزی 